DOPRAVA ZDARMA
při nákupu nad 2000,- Kč


Všeobecné obchodní podmínky pro nákup v tomto internetovém obchodě

alevnejsi.cz

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na straně jedné je jako prodávající společnost Transforwarding a.s., se sídlem Karla Uhlíře 1917/ 42, 37006 České Budějovice, IČ 14498979, DIČ CZ 14498979, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddílu B, vložce č. 174 (dále jen „Prodávající“) a na straně druhé je zákazník (dále jen „Kupující“).

Vyřízení objednávky

Po odeslání objednávky přijde na Vaši emailovou adresu automatické potvrzení. Objednávky na zboží přijaté do 12:00 vyřizujeme zpravidla týž pracovní den, nejpozději vždy následující pracovní den.

Každý produkt má uvedeno, zda je na skladě (může mít informativní charakter a není závazné, zboží může být dále vyexpedováno na předcházející objednávky jiných Kupujících). Pokud zboží nebude k dispozici, ihned kontaktujeme Kupujícího a dohodneme další postup.

Záruka a reklamace

Právo Kupujícího vzniklé "z vadného plnění" (dále jen záruka) začíná běžet dnem převzetí výrobku spotřebitelem. Na zboží je poskytována záruka 24 měsíců. Prodejce odpovídá za všechny vady výrobku, které má zboží při převzetí Kupuícím nebo které se vyskytnou na zboží v průběhu záruční doby. Záruka se nevztahuje na vady způsobené nešetrným zacházením nebo mechanickým poškozením či běžným opotřebením Reklamaci je možné uplatnit poštou i osobně.

Pokud bude zboží Prodávajícím klasifikováno jako neopravitelné, bude zboží vyměněno za jiné nové, nebo pokud již reklamované zboží nebude v prodeji, bude navržena buď výměna za jiné podobného charakteru, nebo odstoupení od smlouvy s vrácením peněz. Pokud bude zboží klasifikováno Prodávajícím jako opravitelné nebo jen s drobnou vadou, má Kupující při reklamaci právo místo opravy reklamovaného zboží navrhnout Prodávajícímu požadavek na poskytnutí přiměřené slevy z kupní ceny. Pokud je Kupujícím zvoleno jako řešení výměna zboží za nové, stále běží původní záruka. Náklady na dopravu reklamovaného zboží Prodávajícímu hradí Kupující, zpět ke kupujícímu hradí Prodávající. Není nutné adresovat reklamaci konkrétnímu pracovníkovi, můžete se obrátit na všechny pracovníky firmy uvedené v rubrice kontakty. Prosíme zasílat zboží v originálním obalu od výrobce, pokud je to možné. Vždy je třeba připojit charakter a popis vady, kopii kupního dokladu a kontakt na Vás. Každou reklamaci vyřizujeme bez zbytečného odkladu, nejdéle však to 30 kalendářních dnů, a o jejím průběhu Kupujícího informujeme. Třicetidenní lhůta pro vyřízení reklamací začíná běžet dnem následujícím po uplatnění reklamace Kupujícím. Reklamační protokol je zaslán Kupujícímu emailem zpravidla do 3 dnů od přijetí reklamace.

Odstoupení od smlouvy

Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy ve všech případech stanovených občanským zákoníkem. Lhůta pro odstoupení od smlouvy bez udání důvodu je 14 dní od doručení zboží nebo jeho osobního vyzvednutí. Náklady spojené s vrácením zboží Prodávajícímu nese Kupující.

Odstoupení je vůči prodávajícímu účinné od okamžiku, kdy je mu doručeno písemné prohlášení kupujícího o odstoupení od smlouvy. V případě odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší a smluvní strany jsou si povinny vrátit vše, co si na jejím základě poskytly.

Lhůta pro vrácení zboží na adresu našeho internetového obchodu je 14 dnů od oznámení odstoupení kupujícím. Lhůta pro vrácení peněz kupujícímu je 14 dnů od doručení odstoupení od smlouvy, do této lhůty musí prodávající fyzicky doručit vracené zboží (nebo prokázat odeslání) na adresu našeho internetového obchodu nebo jinou námi sdělenou adresu. V případě, že kupující nedoručí zboží ve lhůtě 14 na námi uvedenou adresu, nebo neprokáže jeho odeslání na udanou adresu, odstoupení od smlouvy automaticky zaniká a Kupujícímu nevzniká další nárok na odstoupení od smlouvy.

Vracené zboží nesmí jevit známky opotřebení a užívání, nesmí být poškozené, musí být kompletní (tj. včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.), musí být schopné dalšího prodeje. Kupující odpovídá za poničení věci, kterou vrací a zacházel s ní jinak, než bylo nutné s ohledem na povahu zboží. V případě vzniklé škody na zboží (nebo jeho opotřebení) je povinen uhradit částku, o niž se hodnota zboží snížila. V případě vracení zboží v neoriginálním obalu se snižuje reálná prodejní hodnota zboží, naším obchodem bude tedy vracená částka ponížená o vzniklou škodu vyčíslenou rozdílem mezi kupní cenou a novou prodejní cenou zboží bez originálního obalu. V případě odstoupení od smlouvy spotřebitelem do 14 ti dnů od převzetí věci, doporučujeme dodržet dále uvedený postup:

a) Zaslat prodávajícímu písemně nebo e-mailem oznámení o odstoupení od smlouvy nejpozději 14. den od převzetí věci s důvodem odstoupení, uvedením čísla objednávky zboží nebo čísla faktury, dále data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz prodávajícím nebo adresy pro zaslání peněz.

b) Nejpozději do 14 dnů od zaslaného oznámení doručit zboží zpět na naši adresu nebo adresu kterou mu po doručení odstoupení od smlouvy zašleme. Náklady na doručení zboží na naši adresu nese kupující. Zboží nesmí jevit známky opotřebení a užívání, nesmí být poškozené, musí být kompletní (tj. včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.). Žádáme o vracení zboží v originálním obalu. Zboží není možné zaslat na naši adresu na dobírku (v tomto případě nebude námi vůbec převzato), abychom byli schopni provést kontrolu obsahu a kompletnosti vraceného zboží před zasláním peněz Kupujícímu.

c) Po obdržení vráceného zboží a kontrole jeho bezvadného stavu bude Kupujícímu zaslána kupní cena zboží včetně příslušného podílu přepravného (u vícepoložkových objednávek dle poměru ceny jednotlivého zboží) zpět převodním příkazem (nebo poštovní poukázkou na adresu Kupujícího) a to nejpozději do 14 dnů.

d) V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebude Prodávájící schopen akceptovat odstoupení od smlouvy a zboží bude vráceno na náklady kupujícího zpět.

Smluvní strany si podle § 2001 občanského zákoníku sjednávají možnost odstoupení od smlouvy prodávajícím z těchto důvodů:
  • Došlo-li k vyprodání zboží objednaného zákazníkem ze skladu prodávajícího nebo jeho dodavatele

  • Prodávající mylně uvedl na e-shopu chybné zásadní informace o produktu nebo zásadně nesprávnou prodejní cenu nižší než je jeho nákupní cena

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů
(ADR - Alternative Dispute Resolution)

V případě, že dojde mezi prodávajícím a kupujícím ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může kupující podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce,
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15, 120 00 Praha 2

Kupující může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/ 
 

Ceny a platnost nabídky

Všechny ceny jsou uvedeny s DPH ve výši dle aktuální právní úpravy a jsou koncové. Součástí dodávky je řádný daňový doklad, který slouží zároveň jako záruční list, který je nutné pečlivě uschovat pro případné další potřeby. Veškeré ceny včetně akčních platí do odvolání nebo vyprodání zásob. Pokud máte zboží objednané, platí cena, za kterou jste objednali bez ohledu na změny. U výrobků zpravidla uvádíme i procentuální částku slevy, kterou ušetříte z obvyklé ceny zboží, která vychází z doporučených maloobchodních cen výhradních distributorů, a za tyto ceny zpravidla výrobek můžete zakoupit v běžných prodejnách. Obrázky u produktů mohou být u některých produktů pouze ilustrativní.

Ochrana osobních údajů

Veškeré osobní údaje, které jsou nám svěřené, nebudou bez Vašeho souhlasu poskytnuty třetím osobám ani jiným subjektům. Kdykoliv můžete požádat o jejich změnu či vymazání emailem. Své údaje můžete také měnit v sekci Váš účet.

Zrušení objednávky

Objednávku můžete stornovat emailem či písemně. Stačí uvést číslo objednávky a kontaktní údaj na Vás.

Obchodní podmínky jsou platné od 1.1.2014.
zpět
Levné produkty a doprava zdarma v našem e-shopu alevnejsi.cz - prodáváme levné elektro a jízdní kola
Copyright © 2008-2018 Transforwarding a.s.

Mapa obchodu -  Kontaktujte nás! -  Partneři-odkazy